Estatuts

A l'empara de l'article 22 de la constitució i la legislació vigent en els aspectes generals que li siguen aplicable i de la Llei Orgànica del Dret a l'educació, i el Reial decret 1533/ 1986 d'11 de juliol, referent a les seues característiques especifiques, es constitueix, per temps indefinit, la "Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Col·legi C.C. Illes Columbretes de Burriana " d'ara endavant "A.M.P.A.", organització sense ànim de lucre, i que es regirà pels presents Estatuts, procedint-se a la seua adaptació a la Llei Orgànica 1/ 2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació.

 

Versió descargable i per a mòbils: pdf

Portal Transparència

També al Face

© 2024 AMPA Col.legi Illes Columbretes | Burriana