INTRODUCCIÓ:

Des del Centre Illes Columbretes hem decidit renovar l'oferta d'activitats extraescolars amb la finalitat de complementar la formació integral dels nostres alumnes i donar eines i coneixements per a l'ús del seu temps lliure.

Volem treballar dins d’un marc esportiu apropant-nos al Projecte del Marc Nacional de l’Activitat Física i l’Esport en Edat Escolar, de tal manera que les activitats esportives proposades, siguen adequades per al seu desenvolupament psicomotor, fomenten els hàbits de vida saludables, permeten descobrir noves experiències relatives a l’activitat física i que siga una opció d’emprar el seu temps lliure en un futur donant-los opcions diverses i menys conegudes, però no per això menys satisfactòries.

Així mateix, com sabeu, al Centre Concertat Illes Columbretes fa un temps que vam apostar per les llengües i volem continuar amb aquesta formació amb els nostres alumnes fora de l’horari escolar. Per tant, veureu que aquestes activitats seran donades majoritàriament en anglés.

HORARIS:

L’horari de les activitats complementàries serà de matí de 12:30h fins les 13:30h (excepte els divendres per al Bloc 2 que tindrà una duració de 12:30 a 14:30).

METODOLOGIA:

Les activitats estan pensades perquè la participació activa de l’alumne en el procés d’aprenentatge siga l’eina fonamental, amb una comunicació contínua amb els seus companys desenvolupant l’expressió oral i fomentant les relacions interpersonals. Al C.C. Illes Columbretes considerem que aquestos valors i les actituds són fonamentals perquè els nostres alumnes cresquen escoltant i respectant els companys i desenvolupen les habilitats lingüístiques.

Tots els monitors que participen d’aquest projecte tenen experiència en l’àmbit de la docència i en l’àmbit de la seua activitat.

Al centre existirà la figura del coordinador de les activitats complementàries per tal d’establir un seguiment de les mateixes i fer de lligam entre els monitors de les activitats i les famílies que pogueren fer suggerències pel que fa al seu desenvolupament. Aquesta persona responsable estarà present al Col·legi de 12:30h fins les 13:30h.

Cada activitat, atenent a la demanda real d’aquest curs i la de cursos anteriors, tindrà el seu nombre mínim i màxim d’alumnes, modificant-se la ràtio i prenent les mesures oportunes en cas de considerar-ho convenient l’equip directiu, per tal de millorar el seu funcionament.

FORMA DE PAGAMENT:

Les activitats es pagaran en efectiu en porteria cinc dies abans de començar el mes.

Els preus i condicions estan descrites en el full d’inscripció.

ACTUACIÓ EN CAS DE MALALTIA O ACCIDENT:

Les actuacions en cas de malaltia o accident seran les mateixes que en horari lectiu.

ALTES I BAIXES DE LES ACTIVITATS DURANT EL CURS:

Les altes fora del mes de setembre es podran acceptar sempre que hi haja places disponibles i no interfirisquen en el desenvolupament de l’activitat.

Les baixes caldrà avisar-les cinc dies abans d’acabar el mes. En cas de no avisar acomplint este termini es cobrarà el mes complet.

Si un alumne es dóna de baixa i després vol tornar a apuntar-se, haurà de triar les activitats que tinguen plaça

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA:

El full d’inscripció a les diferents activitats s’haurà d’entregar a la porteria del Centre durant els dies 15, 16, 17, 18, 19 i 20 de setembre, on es respectarà l’ordre d’entrega de les mateixes.

Els grups d’alumnes mínims i màxims el determinarà cadascuna de les activitats (fitxa d’activitats), donant preferència als alumnes matriculats al curs 2013-2014 en primer lloc, ordre de pre-inscripció als alumnes del Col·legi Illes Columbretes en segon lloc i, per finalitzar, a l’ordre de matrícula dels alumnes de fora del Centre.

Els alumnes del Bloc 0 (alumnes d’Infantil) no tindran opció de triar activitats complementàries, pel que simplement hauran d’entregar el full d’inscripció a porteria amb el nom de l’alumne/a i el grup a què pertany: 

 

EDUCACIÓ INFANTIL (12:30-13:30)

 DILLUNS

 DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

TALES & SONGS

 Psicomotricitat fina i Expressió corporal

 Taller de reciclatge 

Bits (art)

Iniciació musical

*Totes les activitats excepte Bits i iniciació musical seran en anglés.

 

1R I 2N EDUCACIÓ PRIMÀRIA  (12:30-13:30)

 DILLUNS

 DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Teatre

Cuina sense foc

Bits (intel·ligència)

Jocs intel·ligència i creativitat

Iniciació esportiva*

*Caldrà portar xandall per a l'activitat.

 

3R, 4T I 5É EDUCACIÓ PRIMÀRIA  (12:30-13:30)

 DILLUNS

 DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Multiesport*

Jocs Intel·ligència i creativitat

Cuina sense foc

Teatre

*Natació/Vela/Hípica

*Caldrà portar xandall per a l'activitat.

*L’activitat “vela/hípica/natació” consistirà en alternar cada divendres una eixida a la Piscina Municipal, Club de Regates Burriana (bus), Piscina Municipal, Club Hípico Mediterraneo (bus).

  

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

EDUCACIÓ INFANTIL (17:00-18:00) 

 DILLUNS

 DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Jocs de moviment

Anem a Ballar

Jocs de movimentcs 

Anem a Ballar

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (17:00-18:00)

 DILLUNS

 DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

Anem a Ballar
Guitarra
Noves Tecnologies
Iniciació Esportiva (1r,2n,3r)


Percussió
Futbol Sala (4t, 5é i 6é)

 

Anem a Ballar
Noves Tecnologies
Iniciació Esportiva (1r,2n,3r)

Futbol Sala (4t, 5é i 6é)

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (15:00-17:00)

DIVENDRES

MUSICAL

 

 

ANGLÉS ORAL (14:30-15:30)

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

1r,2n,3r

4t, 5é i 6é

1r,2n,3r

4t, 5é i 6é

 

 

 * Informació publicada a la web del col·legi

Tags:

Hui 7/10/2014 membres de la junta de la AMPA, del Consell Escolar i de la Direcció del centre Col.legi Illes Columbretes visiten les noves instal.lacions que amb esforç i sacrifici s'han portat a terme durant l'estiu. Nova aula per als més menuts de 3 anys, molt més espaiossa, nou gimnas, biblioteca, etc, aixi com adaptacions arquitectòniques adaptades a les noves normatives.

Gràcies per tot el que heu fet en pro de la qualitat de la educació dels nostres fills.

Mon

 

Hui 3 de setembre comença el curs per als alumnes d'infantil i primària. Tots amb il·lusió fan cua per a encetar un nou període d'aprenentatge.

El nostre Col·legi obri les portes amb ganes i això es nota a l'ambient. Nosaltres, antics alumnes, notem el cuquet a la panxa com qualsevol xiquet o xiqueta que veu front seu un nou món per descobrir.

Sort i ànims que amb esforç i el millor dels col·legis teniu l'èxit garantit.

 

 

Mon

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA:

 

SETEMBRE I JUNY: de 9 a 13 h.

 

D’OCTUBRE A MAIG:

Matins: de 9 a 12:30 h.

A. Complementàries: de 12:30 a 13:30 h.

Vesprades: de 15:30 a 17 h.

A. Extraescolars: de 17 a 18 h.

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA:

 

PRIMER I SEGON D’ESO: de 8 a 14 h.

TERCER I QUART D’ESO:

dilluns i dimarts de 8 a 15 h.

dimecres, dijous i divendres de 8 a 14 h.

 

* Informació publicada a la web del cole el 01/09/2014

Página 4 de 4

Portal Transparència

També al Face

© 2024 AMPA Col.legi Illes Columbretes | Burriana