Fi de curs 2016/2017

Com en cada estació de l'any, quan acaba el curs escolar, afloren canvis, s'apoderen els sentiments, les emocions i comencen les vacances. Una de les activitats més importants que realitza l'AMPA durant l'any, el Pa i Porta, és moment d'esforç per a molts membres de la junta i ens bolquem en cos i ànima perquè tot ixca bé. Mentrestant els professors caminen com venturetes pels corredors, enllestint l'últim acte d'aquesta gran interpretació, que és donar el millor d'ells en pro del coneixement dels nostres fills. Els pares som conscients del seu esforç i tan solament ens queda oferir-los tot el nostre agraïment i comprensió. Ells ho donen tot pels nostres xiquets i xiquetes, pràcticament a canvi de res. Què més podem demanar? Per això els representants dels pares i mares, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, som conscients de la seva dedicació i del seu lliurament i no podem més que acompanyar-los en la mesura de les nostres possibilitats amb el nostre suport incondicional.

Col•legi Illes Columbretes és sinònim d'excel•lència acadèmica i de contínua evolució, els alumnes se senten com a la seva segona casa, que ho és! Veure graduar-se als joves de 4º d'ESO després de tretze anys al Centre on han crescut i s'han desenvolupat en l'etapa més important de la seva vida és tan emocionant que no es pot descriure en paraules. Ha de ser per a tots el resultat final d'un gran treball.

I perquè any rere any això continue succeint, seguirem treballant des d'aquesta GRAN AMPA amb orgull, esforç i honor.

 

 

Como en cada estación del año, cuando acaba el curso escolar, afloran cambios, se apoderan los sentimientos, las emociones y comienzan las vacaciones. Una de las actividades más importantes que realiza el AMPA  durante el año, el Pa i Porta, es momento de esfuerzo para muchos miembros de la junta y nos volcamos en cuerpo y alma para que todo salga bien. Mientras tanto los profesores corren por los pasillos, preparan el último acto de esta gran interpretación que es dar lo mejor de ellos en pro del conocimiento de nuestros hijos. Los padres somos conscientes de su esfuerzo y tan solo nos queda ofrecerles todo nuestro agradecimiento y comprensión. Lo dan todo prácticamente a cambio de nada. Qué más podemos pedir? Por eso los representantes de los padres y madres, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, somos conscientes de su dedicación y de su entrega y no podemos más que acompañarles en la medida de nuestras posibilidades con nuestro apoyo incondicional.

Colegio Illes Columbretes es sinónimo de excelencia académica y de continua evolución, los alumnos se sienten como en su segunda casa, que lo es. Ver graduarse a los jóvenes de 4º de ESO después de trece años en el Centro donde han crecido y se han desarrollado en la etapa más importante de su vida es algo tan emocionante que no se puede describir en palabras. Debe ser para todos el resultado final de un gran trabajo.

Y para que año tras año esto siga sucediendo seguiremos trabajando desde esta GRAN AMPA  con orgullo, esfuerzo y honor.

 

 

 

Col·laboradors

Portal Transparència

També al Face

© 2022 AMPA Col.legi Illes Columbretes | Burriana